Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS, septembris

1. Zinību diena  (Skolas pasākums  1.kl., 10.-12. kl.) 

6.-10. Drošības jautājumu aktualizēšana  

7. Klašu audzinātāju sanāksme  4.04 j.k. plkst. 15.00 

13.-17. Dzejas dienas 

13. Ziedu paklājs  (Rīgas iela 200) 

14. 8.-12.kl.  mācību priekšmetu skolotāju sanāksme 4.04.j.k. plkst. 15.00   

15. SG vadītāju sanāksme Zoom platformā plkst. 15.00 

     LTV raidījuma filmēšana (zēnu koris "Tērcītes" A. Levinska) 

20.-29. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes  programmas (izglītības programmas kods 31011013) - 12.v kl. akreditācija 

20.-24. Klašu mācību ekskursijas (atb. klašu audzinātāji) 

21. 3.-7.kl. mācību priekšmetu skolotāju sanāksme plkst.15.00 (ZOOM) Atb.I.Ciprusa 

23. Sestie rāda klasi! (6.e., 6.m. kl. pasākums) 

27.-5.10. Veselības veicināšanas programma (izglītojošas lekcijas 1.-4. klašu skolēniem) 

27. PIRLS pētījums (lasītprasmes pārbaude) Atb. I.Ciprusa 

28. Skolotāju informatīva sanāksme plkst. 14.20 (tiešsaistē MS Teams) 

29. Miķeļdiena  (2 c., d., e; 3.a,b,c) 

1.10.  Skolotāju dienas pasākums 4.04 jk plkst. 14:30 

 

 

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.