Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

LIELĀ TALKA!

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina visus, visus pilsētas iedzīvotājus, pašvaldības iestādes un struktūrvienības, valsts iestādes un uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, garāžu kooperatīvu biedrus 26. aprīlī piedalīties Lielajā Talkā! Lielā Talka norisināsies vienlaicīgi visā Latvijā no plkst.9.00-15.00., ar mērķi, lai 2018. gadā, kad apritēs valsts simtgade, Latvija būtu tīrākā valsts pasaulē.

 ” Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir jāpalīdz parādīties” /I.Ziedonis/

 

Lielās talkas tēma šogad ir „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”. Talkas mērķis ir mainīt cilvēku domāšanu, attieksmi un arī ikdienas paradumus, tādējādi mazinot vides, ūdens un Baltijas jūras piesārņojumu.

Tā kā talkas tēma arī šogad ir ūdeņi, tad talkošanas vietas pilsētas teritorijā būs pie ūdeņiem. Pilsētas pašvaldība plāno turpināt iepriekšējā gadā uzsāktos sakopšanas darbus pilsētas iedzīvotāju iecienītajās atpūtas vietās- pie Radžu ūdenskrātuves un Mežaparkā, pilsētas „galvenās ielas”, kas vijas cauri visai pilsētai- Daugavas labā krasta no tilta līdz Luterāņu baznīcai sakopšanu, Filozofu ielas dīķa malu atbrīvošanu no apaugumiem, kā arī atkritumu lasīšanu.

Tādēļ talcinieki aicināti izvēlēties sev izdevīgāko talkošanas vietu. Taču ikviens brīvprātīgais talkotājs, iestāde, organizācija, uzņēmums, var rīkot savu talku kādas sabiedriskas vietas sakopšanai, to reģistrējot mājaslapā http://www.talkas.lv. Ja vēlas talkot pašu izvēlētā vietā, tad jāizvēlas atbildīgā persona, kas attiecīgajā teritorijā organizē talku un nodrošina savus talciniekus ar atkritumu maisiem, kurus varēs saņemt pie pilsētas Lielās Talkas koordinatoriem un arī vienoties par atkritumu izvešanu. Talkas maisi šogad būs sarkanbrūnā krāsā.

Talkas maisi ir paredzēti plastmasas un citiem atkritumiem, tajos nav jāmet lapas vai zari.

Lai izvairītos no publisko sabiedrisko vietu piesārņošanas ar saimniecībā nevajadzīgiem lielgabarīta sadzīves atkritumiem (savu laiku nokalpojušām mēbelēm), bet ne būvgružiem, sadzīves atkritumiem un pērnajām lapām, talkas dienā ( 26.aprīlī) pašvaldība pēc saraksta organizēs šo atkritumu izvešanu no privātmājām bez maksas.

Katram privātmājas iedzīvotājam ir iespēja pieteikt šo atkritumu izvešanu līdz 26.aprīlim SIA „Jēkabpils pakalpojumi” dispečerei pa tālruni 65237660.

Atgādinām, ka Jēkabpils pilsētas teritorijā sadzīves atkritumu, automobiļu riepu, nolietotas elektrotehnikas u.c. izvešanu no privātmājām, garāžu kooperatīviem, iestādēm, organizācijā, uzņēmumiem par samaksu veic SIA „Jēkabpils pakalpojumi” (tālrunis dispečerei 65237660). Pašvaldība iepriekšminētos atkritumus no privātmājām talkas laikā nevedīs, vedīs tikai tos atkritumus, kas savākti no īpašumiem piegulošajām pilsētas teritorijām un salikti sarkanajos maisos. Šie atkritumu maisi ir jānovieto ielu malās un par tiem jāpaziņo talkas koordinatoriem.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri talkas laikā vēlēsies sakopt māju apkārtnes, iepriekš jāsazinās ar namu apsaimniekotāju, lai vienotos par veicamajiem darbiem.

 

ATGĀDINĀM, lai pasargātu sevi no ādas nobrāzumiem, kas var rasties strādājot koku un krūmu tuvumā jāvelk Talkai piemērots apģērbs - garās bikses, krekls vai jaka ar garām piedurknēm un cimdi. Kājās jāvelk slēgti apavi ar pietiekami cietu (biezu) zoli, lai pēdās neieduras, kāds nepamanīts stikls vai ass priekšmets. Galvā jāliek cepure vai lakats. Šāds apģērbs pasargās arī no ērču kodieniem.

Ja talkā piedalās bērni, lūdzu, instruējiet tos par Talkas norisi un uzmaniet, lai bērni neapmaldās vai nesavaino sevi ar bīstamiem priekšmetiem. Pirms pasākuma bērniem:

izstāstiet par vietu, kurā notiks Talka, nodrošiniet, lai bērnam rokās būtu izturīgi cimdi,

brīdiniet viņus par bīstamiem priekšmetiem un vielām, ko viņi var atrast, izstāstiet, kā bērniem rīkoties situācijās, ja atrasti bīstamie atkritumi, aiciniet bērnus turēties kopā ar pieaugušajiem, izstāstiet, kā rīkoties, ja sanāk apmaldīties.

Ja talkojot tiek ieraudzītas injekciju šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai nenosakāmiem šķīdumiem, akumulatori, baterijas, kā arī citi bīstami atkritumi - tad tos neaiztikt. Par šādu priekšmetu atrašanās vietu informējiet Talkas atbildīgos.

 

Tālruņu numuri, uz kuriem var zvanīt pirms talkas un arī talkas laikā:

Lielās talkas koordinatori pilsētā:

 

Anita Truksne - 26131430

Iveta Vārna - 29275368

 

Pašvaldības ainavu tehniķe Mārīte Breimane atbildīgā par Filozofu ielas dīķa malas sakopšanu - 26320653

Radžu ūdenskrātuves inspektors Aivars Druvinieks- atbildīgais par sakopšanas darbiem pie Radžu ūdenskrātuves – 29429678

Par Daugavas labā krasta sakopšanu atbildīgi- Nodarbinātības nodaļas darbinieki Jānis Voiko-22329805; Ilze Akilova- 20371462; Valentīna Ivanovska- 27028175, Santa Zvirbule- 20371463

SIA „Jēkabpils pakalpojumi” galvenais inženieris- Guntars Leitāns- 29205574

SIA „JK Namu pārvalde” valdes loceklis- Ainārs Labzovs- 20233221

SIA „Pils namu pārvalde”- Aivars Gadzāns- 20027315

 

 

Anita Truksne

Lielās Talkas koordinatore Jēkabpils pilsētā

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.