Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

Kontaktpersonas informācijas sniegšanai skolā par COVID-19

Atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ”114.punktam - pilngadīgajam izglītojamajam vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāinformē klases audzinātājs par izglītojamā inficēšanos ar Covid-19, atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.


Kārtības prasību ieviešanu un uzraudzību veic:

  • Rīgas ielā 200 un Rīgas ielā 192 direktora vietniece Aina Jaunsētniece

                  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tālr. 20371544

  • Jaunajā ielā 44 direktora vietniece Silvija Avišāne

                  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tālr. 20385362

  • Ķieģeļu ielā 14 sociālais pedagogs Anna Ņikitina

                  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr.20364305

 

Saziņa tiek organizēta skolas mācību procesa pārvaldes sistēmā ”Mykoob”. Par saziņu ar skolēniem, vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību atbildīgi klašu audzinātāji.

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid – 19 laikā 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.