Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

 14.-18.septembris

   

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS                                                                              h

2020.g.septembris

01.09-04.09.  “Droša skola - mana skola” - drošības stundas (kl. audz.)

 01.09

 Zinību dienas svinīgie pasākumi:

 Svinīgā līnija. Jaunajā ielā 44 (atb. S.Straume)

 Klašu svinīgie pasākumi. (atb. klašu audzinātāji)

 07.09- 11.09. Ziedu paklājs - Jēkabpils 350. Rīgas ielā

 08.09.

Mācību priekšmetu jomu sadarbības grupu vadītāju sanāksme plkst. 15.00 3.03 j.k.

Skolas seminārs dabaszinību skolotājiem (arī sākumskola), Jaunajā ielā 44. plkst. 15.00

09.09.

"Individuālā izglītības programmas apguves plāna izglītojamam ar speciālām vajadzībām sagatavošana”. Sanāksme skolotājiem.  Plkst 15.00 Jaunajā ielā (aktu zālē ) (atb.L.Aleksandrova, I.Ciprusa, J.Graudiņa, S.Brakovska, I.Mašinska, I.Šlesere, A.Ņikitina, I.Broka)

 11.09.

Dzejas dienas, Rīgas ielā

15.09.

Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme. Jaunajā ielā 44, plkst. 15.00 (atb. S.Avišāne, S.Straume)

18.09.

“Iepazīsti Jēkabpili” - 6.kl. pasākums Rīgas ielā (S. Ukre)

"Ceļojums manā pilsētā" 5.kl. pasākums Jaunajā ielā J.Lazdiņa

"Drošības ABC" 2.a, 2.b, 2.c G.Auzāne, S.Jekaraševa, T.Novikova

 24.09.

“Piektie rāda klasi” - 5.kl. pasākums Rīgas ielā (A. Skutela, L. Voltmane)

 25.09.

Ražas svētki - 1.m kl. Rīgas ielā  (L. Marķīza)

28.09-06.10. Izstāde "Neparastie ziedi" 3.kl. J.Džeikuna 

 29.09. 

Miķeļdiena 2.a, 2.b, 2.c G.Auzāne

 

  


 

 Atsāks kursēt 2. un 7.maršruta autobusi

 Pilsētas skolu skolēniem autobusos nebūs jāmaksā

 

Ar 1.septembri Jēkabpilī tiek atjaunota autobusu kustība 2. un 7.maršrutā. Autobusi kursēs darba dienās pēc iepriekš apstiprinātā grafika. Savukārt 1.maršruta autobusi no 1.septembra kursēs pa Viesītes, Viestura un Jauno ielu,  bet no 21.septembra šai maršrutā būs citas izmaiņas. Lūdzam sekot informācijai SIA „Jēkabpils autobusu parks” mājaslapā www.jekabpilsap.lv.

 Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, arī šogad no 1.septembra līdz 31.maijam  visu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu un Krustpils pamatskolas skolēni Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusos varēs braukt bez maksas. Par braucieniem nebūs jāmaksā arī tiem jauniešiem (vecumā līdz 24 gadiem), kuri mācās Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un kuru dzīves vieta ir deklarēta Jēkabpilī.

   Elektroniskās  braukšanas kartes skolēni saņems savās skolās pirmajā mācību nedēļā, tāpēc līdz 6.septembrim tās autobusa vadītājam var neuzrādīt. No 7.septembra, iekāpjot autobusā, vispirms jāuzrāda skolēna apliecība, tad  elektroniskā braukšanas karte jāpietuvina kases aparātam un jāsaņem braukšanas biļete. Ja rodas jautājumi, darba laikā var saņemt konsultāciju pa tālruni 28311631,  - skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis. – Jaunajā mācību gadā visiem pedagogiem novēlu radošas idejas, panākumus un gandarījumu par savu darbu, skolēniem – iegūt noderīgas zināšanas, satikt jaunus draugus  un piedzīvot daudz aizraujošu notikumu, vecākiem – prieku par bērnu veiksmēm un sasniegumiem!


  

Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās:

10.klasē:

Matemātikas un dabaszinātņu virziens

Sociālo un humanitāro zinātņu virziens

Apmācības forma: klātiene 

Sociālo un humanitāro zinātņu virziens

Kultūras un sociālo zinātņu virziens

Apmācības forma: neklātiene (mācības notiks katru pēcpusdienu/vakaru)

_____________________________________________________

11.klasē:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021)

Apmācības forma: klātiene 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021)

Apmācības forma: klātiene 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma (kods 31011013)

Apmācības forma: neklātiene (mācības notiks katru pēcpusdienu/vakaru)

_____________________________________________________

12.klasē:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021)

Apmācības forma: klātiene 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021)

Apmācības forma: klātiene 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programma (kods 31011012)

Apmācības forma: neklātiene (mācības notiks katru pēcpusdienu/vakaru)

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.