Company Logo

Pašpārvalde

Publiskie iepirkumi

Noderīgas saites

Paziņojums

Noderīgas saites:


 2018.-2019.m.g.

 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvā skolēniem un skolām iespējas iepazīt inženierzinātņu daudzveidību, piedaloties praktiskās nodarbībās, ielūkojoties RTU fakultātēs, laboratorijās, iepazīstoties ar zinātniekiem un studentiem un pārliecinoties, ka eksaktās zinātnes ir aizraujošas.

 RTU Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) jau vairākus gadus organizē nodarbības 2.-9.klases skolēniem, kuru mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklāt viņiem nākotnes studiju un karjeras iespējas inženierzinātņu jomās.

Vienu sestdienu mēnesī BJU aicina uz divu stundu ilgu nodarbību kādā no fakultātēm, kur tiek iepazīstināti ar fakultātes pārstāvētajām inženierzinātņu jomām. Nodarbības laikā skolēni veic trīs praktiskus uzdevumus un ekskursijā iepazīst fakultāti.

Papildu informācija www.rtu.lv/lv/nac-studet/aktualitates-berniem-un-jauniesiem/bernu-un-jauniesu-universitate [GP2] 

 RTU aicina skolas ciemos, lai klātienē iepazītu RTU fakultātes un laboratorijas.

Papildu informācija www.rtu.lv/vizites-rtu-fakultates-un-laboratorijas

 Nākamnedēļ varēs arī pieteikties uz ēnu dienu RTU.


 

3.12.18. mūsu skolā projekta Nr.8.3.5."Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika nodarbība “Medījprātība” 10.-12.klašu skjolēniem, kuru vadīja producents, raidījumu vadītājs, aizkadra darbinieks, tekstu satura veidotājs un pat filmētājs Ansis Bogustovs. Ik dienu viņš redzams TV ekrānos un interneta tiešraidēs, vadot aktuālo ziņu raidījumus "Ziņu TOP5" un pārraidi "Globuss". Ļoti emocionālā un interaktīvā veidā viņš stāstīja par nepieciešamību apdomīgi rīkoties internētā, pielietot savu kritisko domāšanu jebkuram faktam. Stāstīja par savu darba ikdienu.

22.11.18.  Projekta Nr.8.3.5."Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros skolā viesojās zinātkāres centra "ZINOO" pārstāvji, kas vadīja interaktīvas nodarbības  8.-9.klases skolēniem, veidojot izpratni par karjeras iespējām zinātnes jomā. 

31.10.18.  projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros pie mūsu skolas viesojās TEHNOBUSS.

9.-11. klases skolēniem bija iespēja – ērtā un interaktīvā veidā vienkopus iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēm un profesiju dažādību.


 

Šī gada 18. oktobrī jau 12. gadu pēc kārtas Latvijas Universitāte organizē uzņēmumu izstādi "Karjeras iespēju diena". Izstāde norisināsies vienlaicīgi divās ēkās - LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1) un LU centrālajā ēkā (Raiņa bulvārī 19).

Kopā izstādē piedalīsies aptuveni 50 uzņēmumi no dažādām nozarēm.

Aicinām arī Latvijas skolu skolēnus apmeklēt izstādi, lai noskaidrotu par karjeras perspektīvām Latvijas uzņēmumos un izvēlētajā nozarē kopumā, un veiksmīgāk izvēlētos iespējamo studiju virzienu!

Katrs Karjeras iespēju dienas pasākumu apmeklētājs saņems arī bukletu “Karjeras ceļvedis”, kas tiek izdots pasākuma dienā. Bukletā pieejama gan informācija par visiem Karjeras iespēju dienas dalībniekiem – organizācijām, gan arī dažādi ieteikumi tiem, kas apzināti plāno un attīsta savu karjeru.

Iegūt papildus informāciju par pasākumu 
https://www.karjera.lu.lv/studentiem/karjeras-iespeju-diena/aktualitates/

www.karjera.lu.lv
Šī gada 18.oktobrī jau 12.gadu pēc kārtas Latvijas Universitāte organizē uzņēmumu izstādi "Karjeras iespēju diena". Izstāde norisināsies vienlaicīgi divās ēkās - LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1) un LU centrālajā ēkā (Raiņa bulvārī 19).

 

 

 

2017.2018.m.g.

PROFESIJU KOKTEILIS

 29. un 30 maijā norisinājās karjeras pasākums “Profesiju kokteilis”, kurā piedalījās skolēni no 1. līdz 11. klasei. Karjeras atbalsta pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām. Divas dienas skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs, ar kuru palīdzību mācījās sastrādāties, darboties komandā viena mērķa sasniegšanai. Skolēni ar lielu azartu iesaistījās uzdevumos. Paldies mūsu skolas 11.klašu skolēniem par pasākuma vadīšanu un sagatavošanu, ka arī sporta skolotājiem un 10.klašu skolēniem par palīdzību.

KĀPĒC, TĀPĒC

1. un 2.klases bērni piedalījās darba pasaules iepazīšanas pasākumā „Kāpēc, tāpēc!?”. Dažādu praktisko darbnīcu laikā skolēniem bija iespēja izzināt dabaszinātņu jomas profesijas, pētīt dabu un veikt eksperimentus, ka arī uztaisīt sev antistresa bumbiņas no kartupeļu cietes.

DOMĀ, PĒTI, PIELĀGO

Sākumskolas bērni organizētās robotikas nodarbības „Domā, pēti, pielāgo!” caur rotaļāšanos un izklaidi draudzīgā atmosfērā apguva mehānikas, konstruēšanas, fizikas un programmēšanas pamatprincipus. Robottehnikas apguve ir paredzēta nākotnes profesiju kārotājiem. Viss, kas pirms dažiem gadiem bija nākotne, patreiz ir realitāte!!! 

 STILISTAM JĀ VAI NĒ

Maijā mūsu skolas 6.-7.klases piedalījās pasākumā „Stilistam jā vai nē!”. Viņiem bija iespēja atklāt stilista profesijas dažādos virzienus, tās aizkulises un noslēpumus, kā arī saistību ar citām profesijām. Skolēni praktiskās nodarbībās ieguva zināšanas kā veidot stilīgu imidžu sev un draugiem.

"Radošā NEdarbnīca. Parastu lietu neparasts pielietojums: iedvesmo sevi panākumiem!"

Кuras manas zināšanas un prasmes var būt noderīgas citiem – uzņēmējiem, valstij, zinātnei jau šodien? Kā es varu pārsteigt citus ar to, kas es esmu? Kā tas izdevies jauniešiem Latvijā? Kādas rakstura īpašības man jāattīsta, lai es kļūtu par Latvijas Stīvu Džobsu vai Īlonu Masku? Par tādiem jautājumiem lika aizdomāties mūsu 8.-9. klases skolēniem personīgās izaugsmes trenere Vita Brakovska, kura 19.martā vadīja nodarbību "Radošā NEdarbnīca. Parastu lietu neparasts pielietojums: iedvesmo sevi panākumiem!" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

''SKOLA 2018''

 No 23. līdz 25. februārim Ķīpsalā notiks 24. starptautiskā izglītības izstāde ''Skola 2018''.

Laikraksta ''Izglītība un Kultūra'' izdevēji šai izstādei gatavo speciālizlaidumu '' Ceļvedis Izglītībā '', kurā informēs par izglītības iespējām pēc pamatskolas un vidusskolas, par apmaiņas programmu iespējām, par studiju kredītiem, par konsultāciju iespējām interesējošajā izglītības jomā. 

Laikraksta speciālizdevums ''Ceļvedis Izglītībā'' tiks izplatīts izstādes apmeklētājiem Ķīpsalā, kā arī ievietots mājaslapā http://www.izglitiba-kultura.lv,

 

13.-14.02.2018. ĒNU DIENAS

Par Ēnu dienu 2018

Ēnu diena 2018.gadā norisināsies 14.februārī

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 

25.01.2018. AUGSTSKOLU DIENA UN KOLEDŽU DIENA

25.janvārī Jēkabpils Tautas namā projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā iz

glītības iestādēs” ietvaros notika pasākums 12.klašu skolēniem “Augstskolu diena un koledžu diena”.

Ar savas izglītības iestādes popularizēšanas aktivitātēm Jēkabpilī viesojās 9 augstskolu un koledžu pārstāvji:
Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Valsts policijas koledža, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Valsts robežsardzes koledža un Latvijas Kultūras akadēmija.


Vislielāko interesi izraisa Valsts policijas koledža, jo, pēc skolēnu atziņām piedāvāto studiju programmu apraksts bija ļoti precīzs un izsmeļošs. Papildus prezentācijas laikā bija iespējā izmēģināt savas šaušanas spējas un kriminālista prasmes.
Valsts robežsardzes koledža arī tika augsti novērtēta. Skolēni atzīmēja, ka pārstāvju prezentācija bija konkrēta, pieminot vairākus piemērus no darba gaitām.
Tomēr pārejas mācību iestādes arī nepalika bez klausītājiem.

Augstskolu un koledžu diena – ir laba iespēja, neizbraucot no pilsētas, iepazīties ar dažādu nozaru mācību iestāžu pārstāvjiem, parunāt ar studentiem un pasniedzējiem un noskaidrot sev svarīgo informāciju.

 

4.12.2017. TEHNOBUSS

4.decembrī  projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros pie mūsu skolas viesojās TEHNOBUSS.

6.-7.klases skolēniem bija iespēja – ērtā un interaktīvā veidā vienkopus iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēm un profesiju dažādību.

Kas ir Tehnobuss?

Tehnobuss ir MASOC  īstenots projekts, kura mērķis ir atraktīvā un uzskatāmā veidā iepazīstināt skolu jaunatni ar modernajām tehnoloģijām, izglītības un karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē un rosināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Projekta ietvaros tiek attīstīta sadarbība starp izglītības iestādēm, darba devējiem un jauniešiem. Tehnobuss ir mobila ar modernām tehnoloģijām aprīkota demo laboratorija, kas ir izveidota uz 18m gara autobusa bāzes un ir aprīkota ar modernām metālapstrādes, automātikas un citām tehnoloģijām.   https://www.tehnobuss.lv/

Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Natālija Zarkeviča

29.11.2017. “Izskaitļo līderi”

29.novembrī 10.-11.klases skolēni apmeklēja Jēkabpils Agrobiznesa Koledžu, kur tika  organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums „Darba pasaules iepazīšana “Izskaitļo līderi””, kas notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākums ietvēra dažādas aktivitātes: darbu grupās, viedokļu apmaiņu pie jauniešu sagatavotajiem plakātiem, diskusijas ar konkrētas nozares profesionāļiem. Bija iespēja iesaistīties diskusijās ar koledžas absolventiem, dažādu profesiju pārstāvjiem un gūt atgriezenisko saikni par darba tirgū pieprasītāko un aktuālāko.

Pasākuma laikā skolēni varēja uzzināt par attīstītākajām nozarēm reģionā, kādas profesijas nepieciešamas un kādas profesijas piedāvā JAK.

 

Dažu skolēnu atziņas:

Koledžā bija ļoti patīkama atmosfēra un cilvēki. Patika ideja, ka tika pasniegta informācija par dažādiem profesijas pārstāvjiem. Mēs gājām aplūkot darbinieku kabinetus un klausījāmies dažādus stāstus par profesijām un amatiem. Vārējam uzzināt daudz informācijas par cilvēku darbu. Noskaidrojām, kas ir nepieciešams, lai darbs būtu rezultatīvs. Patika grupu darbs, jo varējām iepazīties ar jauniem cilvēkiem un sadarboties ar citu skolu skolēniem. Ļoti patika darbnīcas (mākslīgs veikals, kuru veidoja skolēni, astroloģijas stunda, multimēdijas darbnīca).

BET! Sākums bija ļoti nepārdomāts, nevarējām saprast kas jādara un kur jāiet. Nepatika, ka uzdevumiem tika veltīts mazs laika periods, bet kopumā pasākums ievilkās. Pārāk daudz informācijas vienai dienai. Koledžas reklāma bija pārāk uzbāzīga.

 Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Natālija Zarkeviča

Karjeras izglītības atbalsts

 2017./2018. mācību gadā Jēkabpils 2.vidusskola sāka īstenot projektu - Eiropas Savienību fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.  Specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs". 

 Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Skolēniem tiks dota iespēja saņemt informāciju par izglītības iespējām pēc pamatskolas, vidusskolas absolvēšanas, dažādām profesijām un citām tēmām saistībā ar karjeras attīstību Latvijā un ārpus tās robežām.

Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Natālija Zarkeviča

 

 

 

 

 

 

2017. gada 2. oktobrī  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jēkabpils pilsētas pašvaldības pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Jēkabpils pilsētā.

 Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris.

 Jēkabpils pilsētā  no 2017. gada 2. oktobra  projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Jēkabpils Valsts  ģimnāzija,  Jēkabpils 2. vidusskola, Jēkabpils pamatskola, bet kā neiesaistītās izglītības iestādes –  Jēkabpils 3. vidusskola  un  Jēkabpils Vakara vidusskola.

 Vairāk par projektu: http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/jaunumi/ 

 

SKOLAS KONTAKTI

DSC_0140-8723.JPG
DSC_0003-8677.JPG
DSC_0142-8869.JPG


Contribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.