Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

Jaunieti, esi aktīvs pilsonis ES!

 

 

Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātais konkurss.

Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai „Ārpusskolas pasākumu programma”

Biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” projekts „Jaunieti, esi aktīvs pilsonis ES!”

 

Projekta mērķis ir stiprināt latviešu un cittautiešu jauniešu eiropeisko un pilsonisko identitāti un savstarpējo sadarbību, iesaistot viņus interaktīvos pasākumos par Eiropas Savienības pilsonību.

Projekta mērķa grupa ir skolēni Rīgā un citos Latvijas reģionos, kā arī multiplikatori. Plānots, ka katrā no 6 pasākumiem tiks iesaistīti vismaz 50 skolēni un 3 multiplikatori, kopā vismaz 318 tiešie dalībnieki.

 


Simulācijas spēle „Gatavojamies Latvijas prezidentūrai ES: kā ES veidot dialogu ar jauniešiem-ES pilsoņiem?”

 

notika 8 oktobrī  Jēkabpils 2.vidusskolā plks. 14.30.

 

Tēma. Simulācijas spēles tiks veltītas jauniešu politikai ES griezumā – to dalībnieki strādās pie idejām un risinājumiem, kā Latvijas prezidentūras ES Padomē (2015. gada 1. puse) var iesaistīt jauniešus dialogā ar ES, proti, kādus pasākumus, aktivitātes un programmas īstenot. Tēma ir aktuāla gan tuvojošamies Latvijas prezidentūras ES kontekstā, gan tāpēc, ka nākamais ES tematiskais gads – 2013. gads – tiks veltīts pilsoņu un pilsonības tēmai.

Vietas un dalībnieki. Simulācijas spēles plānots rīkot trīs pilsētās, tostarp Jēkabpilī. Katrā pasākumā jāiesaista vidusskolēni no vismaz vienas skolas ar latviešu mācību valodu un vienas skolas ar cittautiešu mācību valodu. Mūsu pilsētā būs iesaistīti jaunieši no trīs skolām – Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 3.vidusskola un Jēkabpils 2.vidusskola. Tāpat pasākumā tiks aicināti piedalīties vismaz 3 multiplikatori. Spēle notiks Jēkabpils 2.vidusskolā. 

Atbildīgās personas. Par simulācijas spēļu sagatavošanu, rezultātu izplatīšanu un tālāko izmantošanu, kā arī kopējo projekta gludo norisi būs atbildīga projekta vadītāja; projekta eksperti no EKL sagatavos visu pasākumu saturisko pusi, tos novadīs un nodrošinās rezultātu apkopošanu; savukārt dalībnieku atlasi, skolu koordinēšanu un pasākuma telpas iekārtošanu veiks EKL piesaistītie pilsētu koordinatori.

Ieviešanas metodes un pasākuma ilgums. Simulācijas spēles tiek veidotas kā aktivitāte no trīs daļām:

1. dalībnieku savstarpējā iepazīšanās grupās un interaktīva saruna par jauniešu iespējām Eiropas Savienībā (30 min.),

2. simulācijas spēles pirmā daļa, kurā jaunieši izstrādā idejas jauniešu pasākumiem un aktivitātēm, ko varētu īstenot Latvija kā ES prezidējošā valsts, pieņemot, ka tām pieejams EUR 50 mlj. liels budžets, un šīs idejas prezentē (1 h),

3. simulācijas spēles otrā daļa, kurā dalībniekiem tiek paziņots, ka krīzes dēļ ES finansējums jauniešu programmām tiek anulēts, un viņiem jāidentificē iespējas, kā var attīstīt dialogu ar jauniešiem bez papildus finanšu līdzekļiem, kā arī prezentē savas idejas (40 min.).

Simulācijas spēles ilgums, ieskaitot pārtraukumus un apbalvošanu – 2 h 30 min līdz 2h 45min. Noslēgumā tiek paredzētas arī nelielas balviņas (kliņģeri).

Pasākuma norise. Simulācijas spēlē dalībnieki tiek sadalīti piecās grupās, nodrošinot, ka katrā no tām piedalās skolēni gan no skolas(-ām) ar latviešu mācību valodu, gan arī no mazākumtautību skolas(-ām). Katrai grupai tiek izsniegti konkrēti uzdevumi un informācija par spēli; grupu dalībnieki iejutas šādās lomās:

1. jauniešu organizāciju Eiropas tīkls,

2. skolu, universitāšu un citu izglītības iestāžu Eiropas tīkls,

3. Eiropas biznesa tīkls,

4.Latvija kā prezidējošā ES valsts (cenšas panākt kompromisus starp visām iesaistītajām pusēm un sniedz savus priekšlikumus),

5. masu mediju pārstāvji.

Darba grupas var sazināties savā starpā ar improvizētu vēstuļu palīdzību. Projekta eksperti vada pasākumu, visas spēles gaitā palīdz skolēniem un risina visas neskaidrības, kā arī piefiksē simulācijas spēles gaitu un jauniešu izteiktās idejas.

Rezultātu izplatīšana un izmantošana. Visa simulācijas spēles gaitā dalībnieki strādās ar lielmēroga papīra lapām, pierakstīs un vizualizēs savas idejas. Projekta rezultāti tiks apkopoti un izplatīti noslēguma preses relīzē, EKL mājas lapā un sociālajos medijos, nosūtīti atbildīgajām Latvijas pārvaldes institūcijām un nozares organizācijām, kā arī izmantoti turpmākajā EKL darbā – tostarp ES Pilsoņu gada (2013) un Latvijas ES prezidentūras (2015) ietvaros.

Projektu vadītāja, padomniece Eiropas Kustība Latvijā Diāna Potjomkina

tālr. 67326548 (birojs), 28883143 (mob.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.eiropaskustiba.lv

  

Eiropas Kustibas Latvija projekts „Jaunieti, esi aktivs pilsonis Eiropa!” 2012. g. rudens, Grobina, Ventspils, Livani, Jekabpils, Daugavpils, Rezekne Vidusskolēnu ideju kopsavilkums


      

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.