Company Logo

Pašpārvalde

Publiskie iepirkumi

Noderīgas saites

Внимание

23.-27. maijs

  

Bērni ir mūsu nākotne!

Sniedzot vērtīgas un vajadzīgas  zināšanas, prasmes, iemaņas, mēs, pieaugušie, nodrošinām  saviem bērniem gaišāku nākotni.

Jēkabpils 2.vidusskola uzņem 5-6 gadu vecumā bērnus sagatavošanas klasē 2016./2017. mācību gadā.

Skola piedāvā mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu ( kods 01011121).

Mācības notiek bilingvāli latviešu un krievu valodā ar dažādām valodu lietošanas proporcijām.

Pieteikties un iesniegt dokumentus var skolas kancelejā  katru dienu plkst. 8:00-16:00. 

Uz satikšanos 1.septembrī!

 

Дети это наше будущее!

 Предоставляя ценные и необходимые знания, навыки, способности, мы, взрослые, предлагаем нашим детям более светлое будущее.

 Екабпилская  вторая средняя школа принимает детей в возрасте 5-6 лет в подготовительнй класс на 2016-2017. учебный год.

Школа предлагает обучение по программе нацменьшинств дошкольного образования  (код 01011121).

 Обучение проходит на двух языках на латышском и русском с различными пропорциями.

Записаться и подать документы можно в канцилярии школы  каждый день 8: 00-16: 00.

До встречи 1 сентября!

 

CIENĪJAMIE VECĀKI!

 Jēkabpils 2.vidusskola uzņem 2009.gadā dzimušus bērnus mācībām 1.klasē 2016./2017.mācību gadā.

Skola piedāvā pamatizglītības mazākumtautību progammu (kods 21011121). 

Mācību priekšmetu bilingvālā mācīšana – latviešu un krievu valodā ar dažādām valodu lietošanas proporcijām. 

Pieteikties un iesniegt dokumentus var skolas kancelejā, sākot no 01.03.2016., katru darba dienu no plkst.8.00 – 16.00

Līdzi jāņem:

  1. Personas apliecinošs dokuments
  2. Bērna dzimšanas apliecība.

Skolas kancelejā jāiesniedz:

  1. Bērna medicīniskā karte 026/u
  2. Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apmeklēšanu  (pēc PII beigšanas)
  3. 2 fotogrāfijas (3x4cm)

 Laipni gaidīti mūsu skolā!

 

Skolas administrācija

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

 Екабпилсская средняя школа Nº2 принимает учащихся (2009 года рождения) в 1-ый класс на 2016/2017 учебный год.

Школа предлагает программу основного образования (код 21011121).

Изучение предметов проходит билингвально: на латышском и русском языках с их использованием в разных объемах и  пропорциях.

Подать заявление и документы можно c 01.03.2016.в канцелярию школы по рабочим дням с 8.00 до 16.00.

С собой необходимо иметь:

        1. Документ, подтверждающий Вашу личность.

        2. Свидетельство о рождении ребенка.

Просим подать в канцелярию школы следующие документы: 

  1. Медицинскую карту ребёнка 026/u
  2. Справку о том, что ребёнок посещал программу дошкольного образования
  3. 2 фотографии

Добро пожаловать в нашу школу!

  

 AKTUĀLI MAIJĀ

31.05. – 10.06.2016. Pagarināts mācību gads 1. – 8. un 10. -11. kl. skolēniem.

31.05 Eksāmens matemātikā 9.klases

27.05  Pasākums skolēniem, vecākiem un skolotājiem “Skolas lepnums-2016”; 18.00

26.05 Eksāmens angļu valodā 9.klases. (mutvārdu daļa)

25.05 Eksāmens angļu valodā 9.klases. (rakstu daļa)

24.05 Eksāmens informātikā vidusskolā

23.05- 25.05. Iesniegt pieteikumus skolēnu apbalvošanai pasākumā ,,Skolas lepnums’’ G.Zariņai

20.05 CE matemātikā 12.klases

19.05 CE latviešu valodā 9.kl. (mutvārdu daļa)

18.05 CE latviešu valodā 9.kl. (rakstu  daļa)

17.05 CE latviešu valodā 12.klasēs

13.05 Pēdējā zvana svētki; 12.klases; 13.40; zāle      

12.05 Pēdējā zvana svētki 9.klases; 13.40; zāle;

11.05 Izlikt gada vērtējumus 9. un 12. klašu skolēniem. (līdz 13.05.)

10.05 Skolotāju informatīvā sanāksme.; 14.30; 130.kab.

9.05 Skolas zinātniskā konference 10.-11.kl.; 8.15  

5.05 Mātes dienas pasākums; 18.00; zālē

4.05 LR neatkarības atjaunošanas svētki 

 

 

AKTUĀLI APRĪLĪ

29.04 Cirka programma  Klaunu šovs ‘’OKI-DOKI’’ 1.-4. klases;  10.40  3.-4 .kl.; 11.50 – 1.-2.kl.  

27.04 10.kl. skolēnu nodarbība „Kā sagatavoties  ZPD aizstāvēšanas konferencei’’;  14.30; 110.kab. 

21.04 Vecāku diena skolā

            2016./2017.m.g. 1. klašu  skolēnu vecāku sapulce; 17.30; 130.kab. 

19.04 Pedagoģiskais konsilijs par skolēnu adaptācijas  rezultātiem un  dinamiku 5.kl.; 14.30; 110.kab

14.04 Jēkabpils pilsētas skolu 8.-12. klašu pašpārvalžu tikšanās; 16.00; Jēkabpils BJC 

12.04 Pedagoģiskais konsilijs par adaptācijas  rezultātiem un  dinamiku 1.kl.;12.50; 213.kab. 

     Pedagoģiskais konsilijs par adaptācijas  rezultātiem un  dinamiku 10.kl.;14.30; 110.kab.

07.04 Konkurss dabaszinībās 6.kl. skolēniem;  10.00; JVĢ 

06.04 Olimpiāde mājturībā un kokapstrādē 5.-9.kl. skolēniem; 10.00;  JVĢ Fotoatskaite  Mūsu sasniegumi:   

        Olimpiāde mājturībā un tekstiltehnoloģijās 5.-9.kl. skolēniem 10.00; 2.vsk.

05.04 Skolotāju informatīvā sanāksme; 14.20; 130.k.

04.04 Olimpiāde kristīgajā mācībā 3.-4.kl. skolēniem;  10.00; JVĢ

  

AKTUĀLI MARTĀ

31.03 Skolas konkurss ‘’Talantu salūts’’,  Fotoatskaite  

            Matemātikas olimpiāde 2.kl. skolēniem.

30.03 Valsts diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.kl.

           Matemātikas olimpiāde 1.kl. skolēniem. 10.30 

29.03 SMU tirdziņš 1.stāvs, 

            Matemātikas olimpiāde 3.kl. skolēniem.

28.03 Lieldienas

26.03 Latvijas lingvistikas olimpiādes 2. kārta Rīgā

25.03 Lieldienas

24.03 Zemgales reģionālā 6.ZPD konference.  Mūsu sasniegumi:     

            Ekskursija “Zilie brīnumi”, Daugavpils 3.b, SI klase  

22.03 ICCS 2016.pētījums; Piedalās 8.a klase,

21.03 Līdz  2016.g.  1. aprīlim vidusskolas gada nobeigumu pārbaudes darbu programmu veidošana un iesniegšana

17.03 10.00  DZ skolotāju konference; Jēkabpils.3.vsk.    

            Zemgales Novada olimpiāde  matemātikā  6.-9.kl Mūsu sasniegumi:    

16.03-17.03 CE angļu valodā 12.kl. (mutvārdu daļa)

15.03 CE angļu valodā 12. klasēs (rakstu daļa)

14.03 Izlikt starpvērtējumus 9.-12.klašu skolēniem   

14.03-18.03 BRĪVDIENAS 1.-11. KLAŠU SKOLĒNIEM  

12.03  Pilsētas pasākums ‘’Meteņi’’,Vecpilsētas laukumā; 11.b

11.03 Rajona skolu sacensības dambretē; 10.00; 120.-123.kab. Fotoatskaite  

             Atbalsta nodarbība ‘’ZPD teorētiskas daļas noformēšana’’;  10.kl.

10.03 Olimpiāde vizuālajā mākslā  2.posms 5.-12.klases; 10.00; Jēkabpils 2.vsk. 

            Pasākums  “Meteņi’’ 2.klases; 12.50; zāle

          Valsts 66.matemātikas olimpiāde Mūsu sasniegumi:    

9.03  Valsts diagnosticējošais darbs  latviešu valodā  3.klases.

         Nodarbība “Pētījuma  metodes (ZPD)”11.kl,; 14.30; 130.k. .

           Skolas sacensības Tautas bumbā 4.kl.; 13.40

8.03 Valsts diagnosticējošais darbs  dabaszinībās  6.klases

4.03 Publiskās runas konkurss angļu valodā, Daugavpilī

3.03 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā  6.klases.

        5.-12. kl. Skolas skatuves runas konkurss; 130.kab.

2.03 Valsts diagnosticējošais darbs  matemātikā 3.klases

1.03 Diagnosticējošais darbs matemātikā  6.klases

 

   AKTUĀLI FEBRUĀRĪ

25.02 VECĀKU DIENA SKOLĀ 16.30-18.30

             Valsts diagnosticējošais darbs krievu valodā 3. klasēs

              ‘’Pašpārvalžu tūre’’   Jēkabpils 2.vidusskolā; 16.00; 110.kab Fotoatskaite  

24.02 Valsts diagnosticējošais darbs krievu valodā  6. klasēs

 23.02 Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasēs

          Kursu 2.nodarbība skolotājiem. Lektore S.Jaševa; 14.30; 110. kab.           

18.02 Valsts  diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs; 9. klasēs

17.02 Skatuves runas konkurss  1.-2.kl.;  11.50.-12.30; 130.k.

             Skatuves runas konkurss   3.-4.kl. 12.40.-13.30.                 

12.02 Valentīna dienas tematiskais vakars  10.-12.klašu skolēniem; 18.00-21.00; zāle

            Jēkabpils pilsētas un novadu 5. - 8. kl. skolēnu matemātikas olimpiāde Mūsu sasniegumi: 

05.02 Pilsētas un novadu 9. - 12. klašu matemātikas olimpiāde Mūsu sasniegumi: 

04.02 KI pasākums ‘’ Stikla pūtēja profesija” 1.-5.kl.skolēniem Fotoatskaite  

02.02 Skolotāju informatīva sanāksme;  14.30;  130. kab.  

 

AKTUĀLI JANVĀRĪ

29.01  Karjeras izvēles pasākums  ‘’Augstskolu un koledžu diena’’;  Tautas nams; 11.00-14.00 Fotoatskaite  

28.01 1.kl. pasākums    zāle “ĀBECES  svētki’’

          Olimpiāde fizikā - tiešsaitē; JVĢ,  2.vsk.; 10.00  Mūsu sasniegumi:          

27.01 10.klases  skolēniem nodarbība “SZPD teorētiskās daļas veidošana.” Z.Rutkovska 

25.01-29.01 НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ

26.01.-12.02. Выставка иллюстраций к стихотворениям С. Есенина  «Мой Есенин»; Холл третьего этажа основной школы

26.01Представление "Принцесса и дровосек", уч-ся 1-4 -ых  кл.; 10.40-12.30

26.01.  Лингвистическая игра «В стране чудес»; уч-ся  5-ых, 6-б,  9-бкл.; 13.40-14.20

27.01. Презентация видеопроекта  "Мой Есенин";

 уч-ся 10-12 -ых  кл.

28.01. "Вечные темы в лирике Ф.И. Тютчева  и А.А. Фета"; уч-ся 11-а класса

21.01 Skolas daiļlasīšanas konkurss 1.-4.klases

20.01 10.kl. tematiskais pasākums”No pagātnes caur tagadni uz  nākotni.”; 120.kab.; 14.30   

19.01 Skolas olimpiāde  ekonomikā; 11.-12.kl.; 20.kab.; 8.15

18.01 Vēstures tematiskās stundas „Es lepojos ar Tevi, Latvija!  Ž.Vinogradova

14.01 Olimpiāde vēsturē 9.un 12.kl.skolēniem; JVĢ; 10.00 Mūsu sasniegumi: 

13.01 Jēkabpils pilsētas olimpiāde kokapstrādē  8.klases.; Jēkabpils 3.vsk.; 10.00 Mūsu sasniegumi: 

12.01 Olimpiāde informātikā; JVĢ; 10.00

           Pedagoģiskās padomes sēde; 130.kab.; 14.30      

8.01  Ziemassvētku pasākums 9.-12.kl. „Святочные вечера” ; 18.00 - 21.00 Fotoatskaite  

7.01   BRĪVDIENA

    

 

                       

 AKTUĀLI DECEMBRĪ

19.12 Darba diena par 7.janvāri

            Ziemassvētku pasākumi:     9.30. 3.- 4.kl., 8.s klase Fotoatskaite  

                                                             12.00 1.- 2. kl.,  PI grupa   Fotoatskaite   

18.12  Ziemassvētku pasākumi:  

           5.-6. klases 13.40-15.30  Fotoatskaite                        

           7.-8.klases 16.00-18.30 Fotoatskaite  

17.12  Izlikt  1.semestra vērtējumus līdz 17.12.

             Skolas egles noformējums; Skolas zāle 14.30; 12.klases 

16.12 Labdarības akcija „Sirds siltums”;  Skolas   1.stāvs 

15.12 1.-4.kl. skolēni Ekskursija  “Zili brīnumi” Daugavpils

           Sacensības ´”Tautas bumbā” 5.klašu komanda; Jēkabpils 3.vsk 

14.12 .‘’Christmas Joys’’ Ziemassvētku pasākums 5.a klase; 110.kab

10.12 ‘’Skaitļa svētki’’ 1.klašu pasākums; 12.50; skolas zāle

09.12 Jēkabpils pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde kokapstrādē 7.klasei; 10.00; JVĢ Mūsu sasniegumi: 

04.12  Olimpiāde angļu valodā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 11.-12.kl. skolēniem; 10.00; Jēkabpils 3.vsk.

03.12 Skolu pašpārvalžu tikšanās;  16.00;  BJC

02.12 Skolas matemātikas olimpiāde  5.-12.kl.; 224.kab.

01.12  Skolotāju informatīvā sanāksme; 14.30; 130.kab.

 

AKTUĀLI NOVEMBRĪ

 

30.11 Olimpiāde bioloģijā (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem; JVĢ un 2.VSK.; 10.00

26.11 “Erudītākie Lāčplēši un Laimdotas!” konkurss 9. kl. BJC; 15.00 

              VECĀKU DIENA skolā; 16.30                  

25.11 Nodarbība 10.kl.skolēniem “ Vidusskolas skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība’’; 130.kab.; 14.30                

20.11 Sacensības Tautas bumbā 5.kl. skolēniem; sporta zāle                            

18.11 LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENA  Gaismas ceļš 11.klašu skolēni

17.11 Sākumskolas skolotāju Mk sēde; 211.k.; 13.40.                

12.11 Svētki « Rudens nāk» 1.kl. Baltkrievu biedrība; aktu zāle; 12.50   Fotoatskaite  

           Skolu pašpārvalžu tikšanās; BJC; 16.00

11.11 Lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie pieminekļa "Kritušajiem par Tēviju'' 10.,12.klases; 17.00

11.11-19.11 Patriotu nedēļa Fotoatskaite

10.11 Skolotāju informatīvā  sanāksme; 130.kab; 14.30                     .

5.11 Basketbols lielo skolu grupā; JVĢ; 10.00

4.11 Jēkabpils pilsētas mājturības olimpiāde kokapstrādē 6.kl.; 2.VSK; 10.00 Mūsu sasniegumi: 

 

 

 

 AKTUĀLI OKTOBRĪ

 

31.10 Skolas 95 gadu jubilejas pasākums  “Mana, tava, mūsu!” Fotoatskaite

29.10 Skolotāju konference "Kompetenču pieeja izglītībā",  Jēkabpils 3.vidusskolā

28.10 15.Latgales krievu valodas metodiskā konference „Radošs skolotājs – radošs skolēns” Daugavpilī

26.10-30.10 RUDENS BRĪVDIENAS 

23.10 Gājiens “No pagātnes uz nākotni”, svinīgā līnija. Sporta svētki (1.-4., 5.-9.kl.) Filmas fragmentu demonstrēšana  Fotoatskaite

22.10 Prezentācija (uzvedums) “Es lepojos ar savu skolu” (10.-12.kl.)  Fotoatskaite

21.10 Prezentācija (uzvedums) “Es lepojos ar savu skolu” (5.-9.kl.)  Fotoatskaite

20.10 Sporta svētki (10.-12.kl.), skolotāji, darbinieki  Fotoatskaite

19.10 Radošo darbu konkursa “Mana dāvana skolai” atklāšana  Fotoatskaite

16.10 Skolas literārā stunda, veltīta skolas 95 gadu jubilejai, “Mana, tava, mūsu!’’  (1.-12.kl.)

15.10 VECĀKU DIENA; Klašu vecāku sapulces; 16.30 – 18.30 

13.10 Skolas skatuves runas konkurss “Tas viss par skolu” (1.-12.kl.)

12.10  Pedagogu konference ,,Skolotājs. Skola. Pilsēta’’; 14.00; Krustpils kultūras nams 

08.10 Klases literārā stunda, veltīta skolas 95 gadu jubilejai, “Mana, tava, mūsu!” (1.-12.kl.)  Fotoatskaite

07.10 10.klases skolēnu iesvētīšana vidusskolā; 14.20; skolas zāle  Fotoatskaite  

02.10 Skolotāju dienas valtīts pasākums.  Fotoatskaite

 

AKTUĀLI SEPTEMBRĪ

29.09 Skolotāju informatīvā sanāksme; 14.20; 110.kab.

22.09 10.kl diagnosticējošais darbs ķīmijā 10.kl.

           Klašu audzinātāju Metodiskās komisijas sēde  1.-12.klases; 14.20; 110.kab.

18.09 Dzejas dienas pasākumi  „Sirds uz trotuārā’’ Fotoatskaite  

          Ļeļļu teātra izrāde 1.-4.kl.11.50; zāle  Fotoatskaite  

14.-19. SEPTEMBRIS-  LITERATŪRAS FESTIVĀLS „JĀNIS RAINIS – ZELTA SPAINIS”

11.09 Rainis un Aspazija- divas personības.  Pasākums 10.-12.kl. skolēniem.; 14.30; zāle Fotoatskaite  

8.09 Skolas jubilejas sagatavošanas darba grupas sanāksme; 14.20;110.kab.

7.09 Mk vadītājiem iesniegt apstiprināšanai mācību priekšmetu programmu mācību stundu sadalījumu tēmās.

1.09 Zinību dienas pasākumi; 10.00; skolas stadions  Fotoatskaite      

 

 

AKTUĀLI AUGUSTĀ

27.08.2015. Skolas pedagoģiskā sēde; 130.kab.; 10.00

31.08.2015. Skolas Mk sēde; 10.00

 

SKOLAS KONTAKTI

DSC_0012-6793.JPG
DSC_0066-6815.JPG
DSC_0203-6916.JPG


Contribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.