Company Logo

Pašpārvalde

Publiskie iepirkumi

Noderīgas saites

Внимание

13.- 17.februāris

  

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS                    2016.g. FEBRUĀRIS

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI

Atbalsts 10.-11.kl. skolēniem ZPD izstrādei ar nepieciešamo informāciju un bibliotēkas resursiem.

Bibliotekārās  stundas  1.kl.  „Es – bibliotēkas lietotājs. Kā grāmatas jānovieto plauktā”.

3.kl. - „Periodiskie uzdevumi bibliotēkā”.

Izstāde “M. Zālītei - 65”.

 

30

31

14.30; 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

1

14.30-15.10

Atbalsta nodarbības ZPD

2

11.00 - 12.00 Tautas nams

“Augstskolu un koledžu diena’’ ; 10.-12. klases

Fotoatskaite

 

3

10.00;  JVĢ

Pilsētas olimpiāde matemātikā

9.-12.klases

 

4. februāris ABSOLVENTU VAKARS Fotoatskaite

 

6.-10.februāris 2017.g.

1.klašu skolēnu brīvdienas

 

7

10.00;   JVĢ

Olimpiāde ķīmijā (tiešsaistē) 9.-12.klases

10.00 ; Jēkabpils 3.vidusskola

Olimpiāde matemātikā  4.klases

 

9

10.00   Krustpils psk.

Konkurss sociālajās zinībās “Esi drošs” novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 4.klases

10

9.00

Skolas olimpiāde angļu valodā 8.-9. klašu  skolēniem.

13.-17. februāris   SKOLAS  VARAVĪKSNES NEDĒĻA

Pirmdiena – melnbalta klasika

Otrdiena – sarkanā Valentīna diena

Trešdiena – zilais džinsu kovboja stils

Ceturtdiena – “militāri’’  zaļais stils.

Piektdiena – dzelteni-oranžais  hipiju stils

 

13

Skolēnu Macību Uzņēmuma  tirdziņš 1.stāvs A.Sokolova

14

 

15

Ēnu diena

16

Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs  9. klases

Leļļu Teātra izrāde 1.-4.kl.

17

10.00; Jēkabpils  2.vsk.

Olimpiāde matemātikā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 5.-8.kl. skolēniem.

18.FEBRUĀRIS  Krievu valodas (dzimtās) un literatūras  31.atklātās olimpiādes 2. posms (8.–12.klašu izglītojamajiem) - 324., 325. kab.

 

20

21

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klases

 

22

JVĢ ;10.00

Olimpiāde ģeogrāfijā

10.-12.kl. skolēniem. Diagnosticējošais darbs krievu valodā 6.klasēs (rakstu daļa)

23

Diagnosticējošais darbs krievu valodā ar kombinētu mācību saturu 3.klasēs. (rakstu daļa)

16.30-18.30 VECĀKU DIENA

24

23.-24. Fotografēšanās

1.-12.klases un skolotāji

 

 

27

28

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 6.kl.

14.30; 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

1

 

2

3

Jautro un Atraktīvo Klubs

10.kl skolēniem

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS                                                                                            2017.g. JANVĀRIS

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKA: Izstādes  „Jaunās grāmatas bibliotēkā”, „ Lūisam Kerolam - 185”.

Bibliotekārā stunda  1.klašu skolēniem „Kur dzīvo grāmatas? Uzvedība bibliotēkā”

Konsultācijas „ZPD noformējums”  10.klases

 

2

 

 

3

10.00; 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

4

5   

6   

 

 

 

9

 

10                

 

11

10.00   Jēkabpils 3. vsk.

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde kokapstrādē 8.kl.     M.Spaskovs

12

 

13

10.00    Jēkabpils VĢ

Olimpiāde vēsturē  9.,12.kl.

Skolas olimpiāde angļu valodā 11.-12. klases

17.00  skolas zāle

Pasākums 9.-12. kl. skolēniem’’Vecgada vakars mafijas stilā”

TEMATISKĀS KLASES  STUNDĀS 1991.g.  BARIKĀŽU ATCERES DIENA

6., 7. klases tematiskās stundas  ‘’Pieminam barikāžu laiku’’

8., 9. klases tematiskās stundas  ‘’Pieminam barikāžu laiku’’

10.-12. klases ‘’Barikāžu laika atceres pasākums’’

 

16    

 

17

10.00    Jēkabpils VĢ

Olimpiāde informātikā

8.-12.kl. skolēniem. (programmēšanā)

18

 

19

 

20

 

10.00 Jēkabpils VĢ , 2.vsk.

 

Olimpiāde fizikā (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem.

 

11.50-12.30    skolas zāle

1. klašu skolēnu ‘’Ābeces svētki’’

Fotoatskaite

23.-28. janvāris   KRIEVU KULTŪRAS NEDĒĻAS PASĀKUMI Fotoatskaite

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras  31. atklātās olimpiādes 1. posms 8.–12. kl.

Neklātienes konkurss dabaszinībās 5.-6.kl.

 

23

 

24

 

25

 

 

26

10.00 Jēkabpils 3.vsk. Olimpiāde angļu valodā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 11.-12.kl.

27

10.00 Jēkabpils VĢ , 2.vsk.

Olimpiāde fizikā (tiešsaistē) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem.

 

30

 

 

 

31

10.50.-11.30; 312.kab.

Skolas matemātikas olimpiāde - 4.klases

1

14.30; 130.kab.

Nodarbība 10.kl. skolēniem  “SZPD teorētiskās daļas veidošana’’.

2

3

 

 

 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNS  

2016.g. DECEMBRIS 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

I

 

28

29                   

14.30 130.kab. Skolotāju informatīvā sanāksme

30                  

 

1

 

2    

 Jēkabpils 3.vsk. 11.00    Basketbols 2003.-2004.g.dz. zēniem un meitenēm

SKOLAS BIBLIOTĒKA  

  Izstāde ”Jaunās grāmatas bibliotēkā”. Tematiskā un literatūras izstāde par ziemassvētkiem.

Radošā darbnīca skolēniem ”Gatavosim Ziemassvētku dekorus savai mājai”.atb.M.Ļitvinova

II

5

 

 6

 

7      

10.00    JVĢ Jēkabpils pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 7.klasei Fotoatskaite

8  

10.00    Ābeļu psk.

Basketbols 2004.g.dz. un jaunākiem zēniem un meitenēm mazo skolu grupā

9

 

 

12.-16.decembrī  SKOLĒNU ROKDARBU IZSTĀDE – skolas bibliotēka    A.Sokolova, M, Spaskovs

SKOLAS KONKURSS  ‘’ZIEMASSVĒTKU  ROTĀJUMI’’         7. DECEMBRĪ  12.40 – 14.20.                

DALĪBNIEKI     1.-12.KLASES  Fotoatskaite

 425.kab.    1. – 4. klases         428.kabinets  5. – 8.klases       422., 423.kabineti   9. – 12. klases 

III

12  

1.stāvs             

5.-9. klašu  skolēnu Mācību Uzņēmuma tirdziņš  Fotoatskaite

12.-15.decembris

Labdarības akcija

“Sirds siltums”

  Fotoatskaite

13   

 

14

11.00  3.vsk.

Tautas bumba2005.g.dz. un jaunākiem zēniem un meitenēm.

15  

10.00  Ābeļu pamatskola

Basketbols 2000.-2003.g.dz. zēniem mazo skolu grupā

16         

1. semestra vērtējumus izlikt līdz 20.12.16.

 

IY

19 

   Skolas zāle      14.30

12.klases  skolas egles noformējums

 

20

 Ziemassvētku pasākumi –  zāle

13.40-16.00  5.-6.klases

 Fotoatskaite

 

21 

Ziemassvētku pasākumi – zāle

9.30.    1.-2. klases. PI 

Fotoatskaite

12.00   3.- 4.kl., 8.s kl.

 Fotoatskaite

22

12.klases teātra izrāde

17.00     skolas zāle

7.-12.klases

Fotoatskaite

 

 

 Ziemas brīvdienas    22.12.2016.- 04.01.2017.                    

Atskaites  par 1.semestra rezultātiem savā priekšmetā nosūtīt bibliotēkai līdz 30.12.2016. 

 Mk sēdes –nedēļas laikā

 

 2016.g. NOVEMBRIS

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

BIBLIOTĒKA    Izstādes “Latvija laikmetu griežos’’, “Latviešu oriģinālliteratūra”.         

 Informācijas mēnesis “Skola abonē LETONIKA.LV”.   

ATBALSTA PASĀKUMI  SKOLĒNIEM   J.Graudiņa , skolas psihologs          Kognitīvo spēju testi 2.klašu  skolēniem

L.Aleksandrova, sociālais pedagogs   Nodarbības "Manas tiesības un pienākumi", ‘’ Kas ir mērķtiecība?’’ 7.klases    (pēc klases audzinātāja pieprasījuma)

II

31

1

14.30                     130.kab.

Skolotāju informatīvā  sanāksme

2

Jēkabpils 2. vidusskola     

 10.00     Jēkabpils pilsētas skolu olimpiāde kokapstrādē 6.klasei

3  

 9.50 – 10.30      zāle

Gjensidige Baltic ‘’Tava drošība’’   radoša darbnīca 7.a, 7.b klases 

Fotoatskaite

4

10.40-12.30               zāle

1. klašu skolēnu “Pirmā desmitnieka svētki’’

Fotoatskaite

5.-9. klašu skolēnu zīmējumu konkurss "Mana Latvija". A.Koroļkova 

10. klašu skolēnu radošo darbu konkurss  "Es Latvijā". L.Movčane

III

7

 

8

 

9                          14.30

Pedagoģiskais konsilijs par 10. klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē

 

10         

11  

LĀČPLĒŠA DIENA

17.00

Kena parks

Lāpu gājiens un piemiņas brīdis   pie pieminekļa "Kritušajiem par Tēviju''     

Fotoatskaite

PILSONĪBAS  NEDĒĻA-   PILSĒTAS, SKOLAS UN KLAŠU  PASĀKUMI.   TEMĀTISKĀS STUNDAS ( mācību un  klases stundās).

IY

 

14     

                                                      

15

 

16

 

17

 

18 

Latvijas republikas proklamēšanas diena 

Y

21

 

22  

13.00     BJC 

 Konkurss 4.-5.klases “Jaudīgie Lāčplēši un Laimdotas 2016!”

Fotoatskaite

23  

MIF DZ Mk

Skolas matemātikas olimpiāde 5.-12.kl.

14.30  Informācija 10.klašu skolēniem par  ZPD L.Stepanova 130.kab.

 

 

16.30-18.30                    VECĀKU DIENA

 

25 

JVĢ un 2.VSK.

10.00

Olimpiāde bioloģijā (tiešsaistē)novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl. skolēniem

 

28

29

14.30                   130.kab.

Skolotāju informatīvā  sanāksme

30  

„Rēzekne no jauniešu skatu punkta” J.Graudiņa

1

2

 

 

Skolotāju diena Fotoatskaite

Drošības dienas Fotoatskaite

Dzejas diena Fotoatskaite

1.septembris Fotoatskaite

SKOLAS KONTAKTI

DSC_0337-7808.JPG
DSC_0047-7627.JPG
DSC_0022-7737.JPG


Contribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.