Company Logo

Pašpārvalde

Publiskie iepirkumi

Noderīgas saites

Внимание

4. - 8.decembris 

  

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS 

   2017.g. DECEMBRIS   

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

   CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI

‘’ Decembris – semestra noslēguma un Ziemas Saulgriežu mēnesis.’’ 

Izstādes ”Ar klusumu baltu saulgrieži nāk”. 

Jaunās grāmatas bibliotēkā. 

ATBALSTA PASĀKUMI     

3. un 6.klašu  skolēnu kognitīvo spēju  diagnostika  J.Graudiņa- skolas psihologs.   Nodarbības 8.klašu skolēniem ‘’Vardarbība. Kā jārīkojas, ja tev dara pāri.’’  A.Ņikitina- sociālais pedagogs.Nodarbība ‘’Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību ciklā “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums 1.- 6. klašu skolēniem un vecākiem. “ J.Šeņavska- skolas medmāsa,  projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” 

I

4

Karjeras izglītības

pasākums 6.-7.klases

„Tehnobuss’’-  darba pasaules iepazīšana.

Fotoatskaite  

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

      N.Zarkeviča

5

14.30 130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

6  

 

7       

 

8

 

LABO DARBU MARATONS    11.-15. decembris    Ziemassvētku akcija 1.-12.klašu skolēniem  “Sirds siltums.”  parlaments.  J.Graudiņa.

 

 

11

skolas vestibils

Skolēnu Mācību Uzņēmuma ( SMU)

Ziemassvētku tirdziņš

 

12  

 

13

 9.00-11.20

11.-12.kl karjeras atbalsta semināri sadarbībā ar prakse.lv

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.

14  

12. klases skolēnu eksāmenu, kurus skolēni kārtos, izvēle un 9. klašu skolēnu eksāmenu materiāla valodas izvēle 2017./2018. m. g.

                       L.Aleksandrova

           

15

 

 

16          SESTDIENA

10.00   Latvijas lingvistikas olimpiādes 1.kārta

324.kab.       L.Movčane

II

18

skolas bibliotēka

5.-9. klašu skolēnu darbu izstāde mājturībā. A.Sokolova,M.Spaskovs

19

Izlikt  1. semestra vērtējumus līdz 20.decembrim.

L.Aleksandrova

 

20

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

17.00    8.-12. klases

Teātra pirmizrāde 12.a klase L.Movčane

 

21

skolas zāle

Ziemassvētku  pasākumi

9.00    PI grupa, 1.-2.klases.

12.00  SI skolēni,3.-4.klases

 

22

Klases stundas.

Klašu ziemassvētku pasākumi

skolas zāle

Skolas ziemassvētku pasākums  5.-7.klases   

Ziemassvētku brīvdienas       25.12.2017.-05.01.2018.                            Mk sanāksmes

III

25

Pirmie  Ziemassvētki

26

Otrie  Ziemassvētki

27   

28

29

Mācību priekšmetu skolotājiem  iesniegt informāciju par 1. semestra rezultātiem        L.Aleksandrova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS   

   2017.g. NOVEMBRIS

 

 

  PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

   CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI -

Informācijas lapa “11.novembris –Lāčplēša diena”.

Izstāde “Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!”/ M. Zālīte/.

Izstāde “Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110”. 

Jaunāko grāmatu izstāde “Latviešu oriģinālliteratūra”. 


ATBALSTA PASĀKUMI -    

Konsultācijas skolēniem, kuri šogad sāka mācīties Jēkabpils 2.vidusskolā. 

Klases stundas “Vardarbības veidi, to atpazīšana un palīdzība.”  7.kl. skolēniem.

Klases stunda “Kā jārīkojas, ja tev dara pāri. Atbildība par fizisko un morālo vardarbību pret skolēnu” 7.kl. skolēniem.

Kā atšķirt prioritārās vajadzības un vēlmes.3.kl.,

Diagnostika “Mana vajadzību piramīda” 3.kl.

Informācijas apkopošana un saraksta veidošana par skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā. 

I

             30

 

31

   10.00   skolas zāle

Eiropas Kustības diskusija -11.kl.

14.30    130.kab.

Fotoatskaite 

Skolotāju informatīvā sanāksme

                   1

  

 14.30      130.kab.

Pedagoģiskais konsīlijs par 5. klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. 

                  3

 

 

6

7  

14.30   130.kab.

Pedagoģiskais konsīlijs par 10. klases  skolēnu adaptāciju skolas dzīvē. 

                 8

9

16.30-18.30

VECĀKU DIENA SKOLĀ

Vecāku sapulces.

 

             10

LATVIJAS NEDĒĻAS PASĀKUMI

 Klases audzināšanas stundas “ Manas ģimenes koks.’’  

Tematiskās  stundas mācību  priekšmetos.

Skolas pasākumi  klašu grupām - 1.-3.kl., Fotoatskaite 

                                                            4.-5.kl., Fotoatskaite 

                                                            6.-8.kl., Fotoatskaite 

Pilsētas pasākumi – Lāčplēša diena, Fotoatskaite  Latvijas Republikas proklamēšanas diena.     

II

           13

 

             14

 

               15  

 

              16       

 

             17

10. klašu skolēni  - ZPD tēmu piedāvājums un izvēle.

III

20

BRĪVDIENA

21     

 

22  

11.50   skolas zāle       1.kl.pasākums   

“Pirmā desmitnieka svētki”

Fotoatskaite 

                23  

 

            24  

7.-8.klašu skolēnu latviešu valodas olimpiāde Rīgā. 

IY

 

27    

Skolas matemātikas olimpiāde 5.-12.kl. 

                28   

                   29    

         skolas zāle

Teātra ‘’TIMS izrāde ‘’Notikumi virtuvē  1.-4.kl. 

Fotoatskaite 

 

11.00  JAK

Karjeras attīstības atbalsta pasākums Darba pasaules iepazīšana

“Izskaitļo līderi”

 10.-11.kl.

Fotoatskaite 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.  

 

                  30  

   Olimpiāde  bioloģijā novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9.-12.kl.   

              1 

 

v

4

              5 

14.30   130.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

             6  

 

                       7        

 

            8

 

 

Izglītības kvalitātes un  iekšējās pārraudzības jautājumi

Fakultatīvo, pagarinātās dienas grupas, pirmskolas izglītības žurnālu pārbaude.                    

3., 6., 9., 12.kl. skolēnu informēšana par valsts pārbaudījumu  kārtošanas kārtību.   

Klases audzināšanas stundas programmas izpildes kvalitāte. 

 ZPD tēmu izstrāde un tēmu piedāvājums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PLĀNA PROJEKTS                                                                           2017.g. SEPTEMBRIS

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

I

 

Individuālo izglītības apguves plānu sastādīšana skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības. Atbalsta personāla darbības virziena noteikšana šajā jautājumā. 

 

30

10.00            Tautas nams Augusta konference

31

10.00    130.kab.  

Pedagoģiskās padomes sēde

1

10.00     skolas   stadions    

Zinību dienas pasākumi

Fotoatskaite 

II

4    Mācību priekšmetu paraugprogrammu precizēšana 2017./2018.m.g.

5

 

6

 

7

                  

 

8

 

12.-15. SEPTEMBRIS                    PILSĒTAS DZEJAS  DIENAS   2017. ‘’KLASIKA  IENĀK  KLASISKI’’                

III

11

 

12

Mk sēdes  ‘’Darba prioritāšu un plāna pasākumu apspriede.’’         

13

 

14

 

15

14.30          130.kab. Skolas pašpārvaldes sanāksme  (10.-12.klases skolēni)

16.-22. SEPTEMBRIS                     MOBILITĀTES NEDĒĻA   2017.g. ( informēt skolēnus klases stundu laikā)        

IY

 

18                                                              

19

14.20  220.kab.    

  Konsultācija 5.-12.kl. skolotājiem: Pārbaudes darbu vērtēšana e-žurnālā J.Jaskova

20

 

21

 

22

 

Adaptācijas pasākumi 1., 5., 10. klašu skolēniem (iepazīšanās un testēšana) 

Y

25

 

26

14.20      110.kab.

Klašu audzinātāju Mk sanāksme    L.Stepanova

27

 

28

 

29

 

 

 

2

3

14.20      110.kab.

Skolotāju informatīvā sanāksme

4

5

 

6

13.40   zāle

Skolotāju dienas pasākums

SKOLAS KONTAKTI

DSC_0427-8454.JPG
IMG_3425-8580.JPG
DSC_0036-8371.JPG


Contribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.